STICHTING OPRECHT

 

Stichting Oprecht

verzorgt trainingen in Weerbaarheid op regulier basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs in Zuid-Limburg,

aan docententeams, groepen en individuen.


De weerbaarheidstrainers Ellie Aksel en Guus Knoops hebben jarenlange ervaring in het geven van o.a. het Marietje Kessels Project (MKP) op veel basisscholen.


Doel is kinderen weerbaarder te maken tegen diverse vormen van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag.

Zodat ze in staat zijn deze situaties te herkennen, te voorkomen en om op een respectvolle wijze zich adequaat hiertegen te kunnen beschermen, waardoor er minder kans is op het ontwikkelen van een rol als slachtoffer, dader of toeschouwer.

Wij zijn er niet alleen voor scholen.

Als jij met een probleem zit,

met pesten of je voelt je rot,

mag je ons rustig mailen of bellen.

Alles blijft onder ons, samen met jou proberen we naar een oplossing te zoeken.


 

 


De trainers van Stichting Oprecht zijn gecertificeerde trainers

Marietje Kessels Project en Rots en Water

De trainers van Stichting Oprecht staan geregistreerd bij het CRKBO

Stichting Oprecht is aangesloten bij Movisie


Stichting Oprecht maakt deel uit van het Landelijk Platform Marietje Kessels Projecten

‘Ik voel me een stuk zekerder’

Marietje Kessels Project

subsidieregeling


Stichting Oprecht geeft sinds 2011 het Marietje Kessels Project (MKP) in de regio Zuid-Limburg. Hiervoor is de Stichting Oprecht aanbevolen door het IMW TIlburg, eigenaar en landelijk beheerder van het MKP.


Stichting Oprecht ontvangt hiervoor subsidies vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en kan zodoende het MKP tegen een gereduceerde prijs aanbieden, waardoor het toegankelijk is geworden voor alle basisscholen.


Het Marietje Kessels Project is opgenomen in de databank van effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut.Scholen (basisonderwijs én voortgezet onderwijs!) kunnen aanspraak maken op subsidie als ze het Marietje Kessels Project willen hebben via de Gezonde School.


Voor alle informatie over de regeling, neem contact op:

info@stichtingoprecht.nl of Ellie Aksel 0646143899