STICHTING OPRECHT

 

DE TRAINERS

Ellie Aksel

Guus Knoops

Weerbaarheidstrainer

Ellie Aksel

Mijn naam is Ellie Aksel


  1. Logopediste sinds 1994

  2. Weerbaarheidstrainer Marietje Kessels Project sinds 2002

  3. Rots & Water trainer, ook voor kinderen met autismespectrumstoornissen sinds 2008

  4. Voorzitter Stichting Oprecht sinds 2011


Sinds 1994 heb ik werkervaring opgedaan als logopediste, zowel met kinderen als volwassenen op verschillende werkplekken (zoals kinder- en jeugdpsychiatrie, speciaal onderwijs en particuliere praktijk). Steeds weer liep ik als logopediste er tegen aan dat kinderen en volwassenen stemproblemen, taalontwikkelingsachterstand en stotteren ontwikkelden ten gevolge van o.a. groepsdruk en pesterij.

Om preventief en curatief kinderen en volwassenen te helpen zich weerbaar op te stellen tegen deze primaire oorzaken ben ik in 2002 opgeleid tot weerbaarheidstrainer Marietje Kessels Project (MKP) door het NISB (Nederlandse Instituut voor Sport en Bewegen).


De afgelopen 8 jaar ben ik als weerbaarheidstrainer bij de GGD Zuid Limburg werkzaam geweest in het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Vanaf januari 2010 geef ik in mijn eigen praktijk (LEEW) weerbaarheidstrainingen en adviezen; zowel individuele als groepstrainingen aan kinderen, jongeren en volwassenen.


Met de Stichting Oprecht start ik nu een nieuw initiatief om de weerbaarheidstrainingen zoals het MKP op scholen te continueren en nóg beter maatwerk te leveren.


Eén van de speerpunten in mijn training is dat je durft te voelen en dat je je gevoel serieus neemt. Dan ga je voor jezelf opkomen en ga je jezelf beschermen.


Bij mij komen kinderen op de 1e plaats. Wij (volwassenen) hebben de verantwoordelijkheid om élk kind een veilige omgeving te bieden waarin ze kunnen opgroeien. We moeten zorgen dat ze zichzelf kunnen en mogen zijn, zodat ze zich kunnen ontplooien tot oprechte mensen.

Volwassenen hebben ook een kind in zich, voor wie ze kunnen opkomen.

In de training help ik volwassenen het kind in zichzelf op de 1e plaats te zetten zodat ze vormen van machtsmisbruik herkennen en zich weerbaar kunnen opstellen.