STICHTING OPRECHT

 

Stichting Oprecht biedt  verschillende trainingen aan.

Een training wordt zoveel mogelijk op maat toegesneden.

              


compleet pakket:

Schoolbrede Aanpak Pestgedrag

Een brede structurele aanpak, van pestprotocol tot trainingen van klas en leerkrachten. Lees meer....


Ook worden er   diverse workshops gegeven:

Thema’s:    Samenwerken, vertrouwen en verbinden

                   Voorbeeld(ig) gedrag

                   Waardenontwikkeling binnen de klas en de school

                   Hoe te handelen bij vermoedens van kindermishandeling

                   Communiceren met ouders


Recente projecten:

Schoolbrede aanpak “Pestgedrag” Kindcentrum Aloysius Maastricht


Weerbaarheidstraining Marietje Kessels Project (MKP) Basisscholen:

Diverse scholen Gemeente Valkenburg aan de Geul;

Brede school Munstergeleen;

Basisschool Limbrichterveld;

Basisschool Bleijerheide Kerkrade;

OBS de Duizendpoot Geleen;

Basisschool Lahrhof Sittard;


Voortgezet Onderwijs:

- Themadag Grensoverschrijdend gedrag aan de 2e klassers Grotius College Heerlen

- Preventieweek aan de 4e klassers thema sexueel grensoverschrijdend gedrag Stella Maris College Valkenburg 


Teamtrainingen:

Workshop Rots & Water - St. Jan Baptist Kerkrade

Thema Pesten - Kindcentrum Aloysius en Basisschool Bleijerheide

Thema Veiligheid/Omgaan met weerstand - Deskundigheidsbevordering Brede School Munstergeleen 

Thema: Kindermishandeling - Brede School Munstergeleen

Thema Voorlichtingsbijeenkomst Signaleren en

       hoe te handelen bij Cyberpesten voor kinderen met ASS - Team XONAR

DE TRAINERS

Ellie Aksel

Guus Knoops

 Workshop Rots & Water
    Workshop Rots & Water aan Teams,
    Zoals onlangs gegeven aan het team van SO/VSO St. Jan Baptist te KerkradeTrainingen_2.htmlTrainingen_2.htmlTrainingen_2.htmlTrainingen_2.htmlshapeimage_9_link_0shapeimage_9_link_1shapeimage_9_link_2