STICHTING OPRECHT

 

Aanbod Trainingen en Workshops van Stichting Oprecht


Marietje Kessels Project


Doel: Kinderen weerbaarder maken tegen diverse vormen van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. Zowel in de schoolsituatie, de directe leefomgeving als in de samenleving om te voorkomen dat ze zelf dader of slachtoffer worden.


Doelgroep: Kinderen van groep 7 en 8 in het basisonderwijs.


Uitvoering:

12 lessen van 60 minuten. De meisjes en jongens krijgen gescheiden les. De jongens van een mannelijke trainer de meisjes van een vrouwelijke trainer.

1 ouderavond, 1 teambijeenkomst en evaluaties


Onderwerpen:

Gevoelens / grenzen stellen / hulpvragen-hulpgeven / groepsdruk / loverboys / cyberpesten / veiligheid / kindermishandeling / bang zijn-stoer doen / lichaamshouding / zelfbeheersing / pesten - gepest worden / voor jezelf en de ander opkomen.


Werkwijze:

Ervaringsgerichte oefeningen met elementen uit Rots & Water en Marietje Kessels Project. Fysieke technieken, groepsgesprekken, toneelstukjes, spel/bewegingselementen.


Training op Maat: We zijn er voor elkaar, BO ( groep 1 t/m 5 ) en SO


Door positief te denken en te handelen, geef je negativiteit geen ruimte


Doel:

Het oplossen van pestproblematiek en onveilige groepssituatie, het aanreiken van handvatten aan de leerkracht, actieve betrokkenheid bij ouders bewerkstelligen en de school adviseren in de aanpak van de problematiek.


Doelgroep:

Kinderen van groep 1 tot en met 5 in het basisonderwijs en speciaal onderwijs.


Uitvoering:

6 lessen van 45 minuten:

De jongens en meisjes krijgen tijdens de training deels apart van 1 mannelijke trainer en 1 vrouwelijke trainer les, deels samen les van 1 trainer

1 ouderavond, 1 teambijeenkomst of een 2e ouderbijeenkomst, evaluaties


Onderwerpen:

Datgene dat veiligheid en onderling respect vergroot oa.: grenzen stellen/gevoelens uiten/ groepsdruk.


Werkwijze:

Ervaringsgerichte oefeningen met elementen uit Rots & Water en Marietje Kessels Project. Groepsgesprekken, toneelstukjes, spel/bewegingselementen.


Training op Maat: We zijn er voor elkaar, BO ( groep 6, 7 en 8 ), VO en VSO


Doel:

de kinderen voorlichten en leren omgaan met sociaal-emotionele waarden en normen in de schoolsituatie, directe omgeving en de samenleving aan de hand van actuele onderwerpen, waardoor er een sociale bewogenheid en betrokkenheid ontstaat.

Het aanreiken van handvatten aan de leerkracht, actieve betrokkenheid bij ouders bewerkstelligen en de school adviseren in de aanpak van de problematiek.


Doelgroep:

Kinderen van groep 6, 7 en 8 in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs


Uitvoering:

6 lessen van 50 minuten:

De training wordt gegeven door een mannelijke en een vrouwelijke trainer, de jongens en de meisjes krijgen gescheiden les.

1 ouderavond, 1 teambijeenkomst of een 2e ouderbijeenkomst, evaluaties


Onderwerpen:

Sociale media/ Homoseksualiteit/ Vriendelijkheid in plaats van agressie/ Respect voor de ander/ Hoe handel ik adequaat in sociale situaties


Werkwijze:

Ervaringsgerichte oefeningen met elementen uit Rots & Water en Marietje Kessels Project. Groepsgesprekken, toneelstukjes, spel/bewegingselementen.


Training “waarden in het onderwijs en de samenleving”


Doel:

Kinderen voorlichten en leren omgaan met sociaal-emotionele waarden in de schoolsituatie, directe omgeving en de samenleving aan de hand van actuele onderwerpen. Hierdoor ontstaat er een sociale bewogenheid en betrokkenheid.


Doelgroep: Kinderen uit groep 7 en 8 in het basisonderwijs.


Uitvoering:

6 lessen van 60 minuten.

Lessen worden door 1 trainer verzorgd (deels 1 mannelijke trainer/ deels 1 vrouwelijke trainer) en zijn klassikaal.

1 ouderavond en evaluaties


Keuze uit verschillende thema’s:

Sociale media

Homoseksualiteit.

Vriendelijkheid in plaats van agressie.

Respect voor de ander.

Hoe handel ik adequaat in sociale situatiesDeskundigheidsbevordering leerkrachten (Team)


Training ”Richt je op de deuren, niet op de muren”


1.    Ervaringsgerichte studiebijeenkomsten voor leerkrachten (team) over het omgaan met gedrags- en pestproblemen binnen de groep.

2.    Ervaringsgerichte studiebijeenkomsten met het thema omgaan met agressie van kinderen en ouders.


Deze ervaringsgerichte training voor leerkrachten van boven- en onderbouw bestaat uit 4 bijeenkomsten. Elke bijeenkomst duurt 3 uur. Centraal hierin staan samenwerking, openheid, duidelijkheid. Er worden handvatten gegeven voor het omgaan met lastig gedrag of agressie.

De training wordt door een mannelijke en een vrouwelijke trainer uitgevoerd.

Onderdeel van de training is een gastacteur en/of een gastdocent (specialist) met betrekking tot het aanleren van fysieke technieken.


Workshops


Workshop Rots & Water, zoals gegeven aan het team van SO/VSO St. Jan Baptist te Kerkrade

In de workshop Rots & Water ontdek en ontwikkel je jouw "Rots- en Waterkwaliteiten”. Tijdens de Rots en Water workshop ontstaat inzicht in het hebben van de keuze tussen Rots of Water zijn. Rots en Water leert je, zowel als individu en als groepslid, met aandacht, waardering en respect om te gaan met jezelf en met de mensen om je heen. Wanneer er evenwicht tussen Rots (ik en mezelf) en Water (ik en de ander) is, ben jij zelf en ook de groep in balans. 


Rots en Water is vooral DOEN en BEWEGEN. Denken en begrijpen ontwikkelen zich door te voelen. Voelen ontwikkelt zich door te bewegen. Door te bewegen en te spelen ONTDEK, ERVAAR en BELEEF je.


De training is zo opgebouwd dat het beheersen van de diverse oefeningen als vanzelf inslijt. Voorop staat dat alle deelnemers zich vrij voelen en de plezierbeleving groot is.

Door het versterken van het lichaamsbewustzijn groeit het emotioneel bewustzijn en ontstaat er ruimte voor persoonlijke en mentale groei.


Soms moet je Rots zijn en soms Water. Wanneer kies je voor welke rol?


Kosten: 3 uur Workshop Rots & Water voor een Team € 850 niet btw belast. (max. 10 pers.)


Overige Workshops

Specifieke sociaal-emotionele thema’s worden tijdens de workshop uitgediept en handvatten voor het specifieke thema worden aangereikt.

Duur:    1½  uur per workshop

Keuze uit thema’s:

Samenwerken, vertrouwen en verbinding.

In deze actieve workshop zul je allerlei werkvormen leren (door ze zelf te ervaren) die de samenwerking verbeteren en zorgen voor meer vertrouwen en verbinding tussen de kinderen van jouw groep. De werkvormen zijn direct toepasbaar en bruikbaar voor alle kinderen in het basisonderwijs.


Voorbeeld(ig) gedrag.

Deze interactieve workshop gaat in op de basis van voorbeeld(ig) gedrag van de leerkracht. Lesgeven van hart-tot-hart kan alleen plaatsvinden als we onze eigen mogelijkheden en beperkingen onder ogen zien. In deze inspirerende workshop onderzoeken we, door psychofysieke oefeningen, onze eigen geweldloosheid en onze eigen grenzen.


Waardenontwikkeling binnen de klas en de school.

Na een korte gezamenlijke reflectie over het belang van waardenontwikkeling voor kinderen in de basisschool bespreken we een aantal praktijksituaties.

Hoe grijp ik de kansen, die spontaan ontstaan in een groep kinderen?

Op welke manieren kan ik als groepsleerkracht zelf kansen scheppen om kinderen te laten nadenken over waarden? Hoe kunnen we als school samen met ouders werken aan het ontwikkelen van waarden ?


Hoe te handelen bij vermoedens van kindermishandeling.

Wat is leidend in je handelen: bespreking van signalen, rol van eigen waarden en normen, je verantwoordelijkheid als school/leerkracht. Hoe ga je het gesprek met ouders aan en wat kunnen Jeugdgezondheidzorg en andere ketenpartners voor je betekenen?


Communiceren met ouders.

In deze workshop gaat het over de soms moeizame communicatie/vastgelopen communicatie met ouders. Ouders en docenten hebben visieverschillen over hun kind, respectievelijk leerling. Hoe stuur je dit proces, welke strategie is nodig om in contact te blijven, ondanks dat er verschillende meningen zijn.

DE TRAINERS

Ellie Aksel

Guus Knoops